Uchwała Nr LVI/365/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N-ul. Nadbrzeżna w Gołdapi

 

/files/files/Uchwala_Nr_LVI_365_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 13-04-2018 9:19:59