Uchwała Nr LVII/373/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/336/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na ...

 

/files/files/LVII_373_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 30-04-2018 10:59:39