Uchwała Nr LX/385/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 

/files/files/Uchwala_Nr_LX_385_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-07-2018 14:14:47