Uchwała Nr LXI/393/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

 

/files/files/Uchwala_LXI_393_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 01-08-2018 11:22:47