Uchwała Nr LXII/396/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gołdap na osiedla

 

/files/files/Uchwala_LXII_396_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 01-08-2018 11:28:09