Uchwała Nr LXII/397/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gołdapi

 

/files/files/Uchwala_LXII_397_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 01-08-2018 11:29:29