Uchwała Nr LXVI/412/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

 

/files/files/Uchwala_Nr_LXVI_412_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-10-2018 8:33:49