Uchwała Nr LXIX/423/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia w podatku rolnym w ramach pomocy de minimis w sektorze rolnym

 

/files/files/2106_001.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-12-2018 10:28:47