Protokół Nr III/2018 z III sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 10 grudnia 2018 r.

 

/files/files/III_SESJA_RM.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 04-01-2019 13:59:07