Protokół Nr XXII/2020 z XXII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 31 marca 2020 r

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXII_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 24-07-2020 12:27:32