Protokół Nr XXXVII/2021 z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 28 czerwca 2021 r

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XXXVII.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-09-2021 9:37:17