Protokół Nr XL/2021 z XL sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 28 sierpnia 2021 r.

 

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20nr%20XL_2021.pdf

/files/files/Protok%C3%B3%C5%82%20Nr%20XL%20uroczysta.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 06-10-2021 11:21:22