MPZP części gminy Gołdap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wiłkajcie

 

BOROWINY.pdf (124.14 Kb) - UCHWAŁA NR XLVI/290/2006 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI z dnia 27 września 2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gołdap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wiłkajcie - tekst planu.

 Torfy.jpg (398.87 Kb)  - załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XLVI/290/2006 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI z dnia 27 września 2006r  - rysunek planu.