MPZP obszaru położonego w gminie Gołdap, obrębie ewidencyjnym Bałupiany, oznaczonego numerami działek: 222/33, 222/36, 222/37, 222/13 zatwierdzony uchwałą nr XL/260/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 maja 2017r.

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 04-07-2017 9:41:35
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 04-07-2017 9:42:15