STUDIUM UWARUNKOWAŃ -uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z 3.07.2015 zmienione Zarządzeniem Zastępczym z 31.05.2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 21-06-2019 8:19:23