Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2011 roku

files/fck/278/zarzadzenie_w_sprawie_konkursu_ofert.pdf

files/fck/278/zalacznik_do_zarzadzenia.doc

files/fck/278/WZOR_oferty.doc

files/fck/278/WZOR_sprawozdania.doc

files/fck/278/WZOR_umowy.doc

files/fck/278/rozporzadzenie_w_sprawie_wzorow.doc

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 22-03-2011 8:25:52
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 22-03-2011 8:25:52