Zarzadzenie nr 175 konkurs ofert z zakresu promocji gminy

files/fck/278/Zarzadzenie_nr_175.pdf

files/fck/278/zalacznik_nr_1_promocja.pdf

files/fck/278/zalacznik_nr_2_promocja_-wzor_oferty.doc

files/fck/278/zalacznik_nr_3_promocja_-_wszor_umowy.doc

files/fck/278/zlacznik_nr_4_promocja_-wzor_sprawozdania.doc

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 07-07-2011 18:31:47
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 07-07-2011 18:31:47