Rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gołdap w 2013 roku ogłoszonego zarządzeniem nr 602/II/2013 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 lutego 2013r.

files/fck/278/zarzadzenie_nr_643.pdf

files/fck/278/zalacznik_do_zarzadzenia_643.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gołdap  w 2013 roku ogłoszonego zarządzeniem nr 603/II/2013 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 lutego 2013r. (zadania z zakresu promocji gminy).

files/fck/278/zarzadzenie_nr_644.pdf

files/fck/278/zalacznik_do_zarzadzenia_nr_644.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gołdap w 2013 roku ogłoszonego zarządzeniem nr 604/II/2013 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 lutego 2013r. (rozwój sportu).

files/fck/278/zarzadzenie_nr_645.pdf

files/fck/278/zalacznik_do_zarzadzenia_nr_645.pdf

Listy rankingowe Komisji Konkursowej:

files/fck/278/Lista_rankingowa_do_konkursu_zadania_pozytek.doc

files/fck/278/Lista_rankingowa_do_konkursu_zadania_promocja.doc

files/fck/278/Lista_rankingowa_do_konkursu_zadania_sport.doc

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 10-04-2013 9:07:09
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 10-04-2013 9:07:09