Zarządzenie nr 855/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

files/fck/278/konkurs_promocja.pdf

files/fck/278/wzor_oferty_promocja(1).doc

files/fck/278/wzor_umowy_promocja(2).doc

files/fck/278/wzor_sprawozdania_promocja(1).doc

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 22-01-2014 14:13:34
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 22-01-2014 14:13:34