Zarządzenie nr 856/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

files/fck/278/konkurs_rozwoj_sportu.pdf

files/fck/278/wzor_oferty_rozwoj_sportu(1).doc

files/fck/278/wzor_umowy_rozwoj_sportu-1_2014.doc

files/fck/278/wzor_sprawozdania_rozwoj_sportu(1).doc

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 22-01-2014 14:15:35
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 22-01-2014 14:15:35