Rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych w 2014 roku:
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu:
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- pomoc materialna dla uczniów i studentów,
- organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw,
- rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- ratownictwo wodne.
files/fck/278/rozstrzygniecie_konkursu.pdf

files/fck/278/Zalacznik_do_rozstrzygniecia_konkursu.pdf

files/fck/278/Lista_rankingowa_do_konkursu_zadania_pozytek.pdf

 

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu promocji gminy:

files/fck/278/rozstrzygniecie_promocja_gminy.pdf

files/fck/278/Zalacznik_do_rozstrzygniecia_konkursu_promocja.pdf

files/fck/278/Lista_rankingowa_do_konkursu_zadania_promocja.pdf

 

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu:

files/fck/278/rozstrzygniecie_rozwoj_sportu.pdf

files/fck/278/Zalacznik_do_rozstrzygniecia_konkursu_sport.pdf

files/fck/278/Lista_rankingowa_do_konkursu_zadania_sport.pdf

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-03-2014 8:47:30
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 12-03-2014 8:47:30