Konsultacje Programu współpracy na 2015 rok.

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

files/fck/278/Zarzadzenie_ws__konsultacji_PW_2015.pdf

files/fck/278/Program_wspolpracy_-_projekt_2015.pdf

files/fck/278/formularz_konsultacyjny(4).doc

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 21-08-2014 11:25:20
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 21-08-2014 11:25:20