Zarządzenie nr 45/XII/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

files/fck/278/Zarzadzenie_45_XII_2014.pdf

files/fck/278/Zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_45_XII_2014.pdf

files/fck/278/wzor_oferty_rozwoj_sportu(2).doc

files/fck/278/wzor_umowy_rozwoj_sportu-1_2014(1).doc

files/fck/278/wzor_sprawozdania_rozwoj_sportu(2).doc

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 30-12-2014 10:48:16
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 30-12-2014 10:48:16