Szczegóły zmiany:

Strona: Zamówienia publiczne
Operacja: Moduł - edycja pozycji
Autor: jola
Data: 05-06-2020 7:07
Poprzednia zawartość:
Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji technicznej budowy łącznika pieszo - rowerowego między ulicą Konstytucji 3-go Maja, a ulicą Wojska Polskiego (przy obwodnicy)