Szczegóły zmiany:

Strona: Wybory uzupełniające
Operacja: Moduł - dodanie pozycji
Autor: bipadmin
Data: 01-12-2020 12:54
Poprzednia zawartość:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 1 grudnia 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

DOL-775-11-14/20

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II

z dnia 1 grudnia 2020 r.

o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie II, na podstawie art. 99 i art. 406 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 24 stycznia 2021 r., przyjął zawiadomienia:

1) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA JUCHNIEWICZA;

 • skrót nazwy: KWW ANDRZEJ JUCHNIEWICZ;
 • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Elżbieta Królczyk;
 • siedziba Komitetu: ul. Armii Krajowej 16/6, 19-500 Gołdap;
 • obszar działania Komitetu: Gmina Gołdap;

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW;

 • skrót nazwy: KWW DLA MIESZKAŃCÓW;
 • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Anna Anetta Kozioł;
 • siedziba Komitetu: ul. Partyzantów 16B, 19-500 Gołdap;
 • obszar działania Komitetu: Gmina Gołdap;

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENIA;

 • skrót nazwy: KWW MARZENIA;
 • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Nelly Urszula Wylot;
 • siedziba Komitetu: Niedrzwica 22, 19-500 Gołdap;
 • obszar działania Komitetu: Gmina Gołdap;

o utworzeniu komitetu wyborczego – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GOŁDAP;

 • skrót nazwy: KWW NASZA GOŁDAP;
 • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Eliza Łaskarzewska;
 • siedziba Komitetu: ul. Górna 4/4, 19-500 Gołdap;
 • obszar działania Komitetu: Gmina Gołdap.

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie II
(-) Tomasz Konopko