Szczegóły zmiany:

Strona: Zamówienia publiczne
Operacja: Moduł - edycja pozycji
Autor: jola
Data: 21-09-2021 9:43
Poprzednia zawartość:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Przebudowa drogi wewnętrznej w Babkach

Identyfikator postępowania z miniPortalu  

9d2823fa-d10d-4ace-80ea-d925c2d3ed4a