Szczegóły zmiany:

Strona: Zamówienia publiczne
Operacja: Moduł - edycja pozycji
Autor: jola
Data: 19-10-2021 11:03
Poprzednia zawartość:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Budowa, przebudowa ulicy Różanej w Gołdapi

Identyfikator postępowania na miniPortalu

b0d2a2ce-b28b-49a2-872e-60bfb7f76382