GPO.6733.11.2.2019- Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnień proj. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego sieć elektroenergetyczna nN wraz ze złączami kablowymi - obr. Włosty

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 29-08-2019 14:08:53