GPO 6733.4.5.2020 OBWIESZCZENIE 2 o wysłaniu do uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nN-0,4kV /0,23kV, do realizacji w ob.ewid. Kozaki

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 11-03-2020 13:37:03