GPO 6733.6.3.2020 OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania - budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN -15kV, obr. ewid. Górne, gm. Gołdap i obr. ewid. Pluszkiejmy, gm. Dubeninki.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 12-03-2020 9:06:02
Autor edycji: Agnieszka Augustynowicz
Data edycji: 12-03-2020 15:42:03