GPO 6733.9.4.2020 OBWIESZCZENIE SKO o utrzymaniu w mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nN0,4kV, obr. Rożyńsk

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 21-10-2020 14:23:27