GPO.6733.5.2021 - Obwieszczenie o wydaniu 14 lipca 2021 r. decyzji nr 5/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, Gołdap, ul.Stadionowa.

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 14-07-2021 11:13:20