Badania geofizyczne

Zgodnie z pismem Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego informuję, że na terenie gminy Gołdap od września bieżącego roku do końca roku 2023 pracownicy Instytutu, w ramach zadania państwowej służby geologicznej będą prowadzić badania geofizyczne na terenie Gminy Gołdap (w załączeniu pismo i mapa obszaru badań).

Badania geofizyczne prowadzone na terenie Gminy będą wykonywane, na podstawie Planu prac państwowej służby geologicznej, który został zaakceptowany przez Ministra Klimatu i Środowiska, w ramach zadania pn. „Kompleksowe, geofizyczne rozpoznanie wybranych dolin kopalnych na terenie Polski w aspekcie genetycznym, przestrzennym i złożowym”. Badania geofizyczne wykonywane będą na potrzeby rozpoznania budowy geologicznej kraju w celu ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej

/files/files/doc26063620211019144539.pdf

/files/files/PismoBGI.524.12.2021.8.MLmiastoGo%C5%82dap%281%29.pdf

Autor: Renata Sojkowska
Data utworzenia: 19-10-2021 14:52:40
Autor edycji: Agnieszka Augustynowicz
Data edycji: 26-01-2022 14:30:04