Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania WIN-II.7840.3.54.2020 ws wygaszenia decyzji Starosty Gołdapskiego Nr gG-82/08 z 30 maja 2008

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 23-11-2021 8:52:51