Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - 2013 rok

L.P. IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA RODZAJ ULGI KWOTA UMORZENIA POWÓD UMORZENIA
1 Anna Rudziewicz umorzenie zaległości podatkowej oraz odroczenie terminu spłaty należności podatkowej 60 000,00 ważny interes podatnika
2 Eugenia Bednarz umorzenie zaległości podatkowej 992,01 ważny interes podatnika
3 Bogusława Leszkowicz umorzenie zaległości podatkowej 584,00 ważny interes podatnika
4 Adam Michalski umorzenie zaległości podatkowej 651,00 ważny interes podatnika
5 Józef Brzeziński umorzenie zaległości podatkowej 14 141,00 ważny interes społeczny
6 Maria Zarzecka umorzenie zaległości podatkowej 756,00 ważny interes podatnika
7 Sylwester Zaborowski umorzenie zaległości podatkowej 2 374,17 ważny interes podatnika
8 Tomasz Rutkowski umorzenie zaległości podatkowej 17 582,77 ważny interes podatnika
9 Krystyna Skierś umorzenie zaległości podatkowej 916,00 ważny interes podatnika
10 Elżbieta Żukowska umorzenie zaległości podatkowej oraz rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty 914,00 ważny interes podatnika
11 Powiat Gołdapski umorzenie zaległości podatkowej 1 011,00 ważny interes podatnika
12 Irena i Czesław Kowalewscy rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

13 Ewa i Tomasz Wasilewscy odroczenie terminu spłaty zaległości podatkowej

14 Szymon Koncewicz i Dorota Hołubowicz-Koncewicz rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

15 Marek Chilicki rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

16 Eugenia i Józef Bednarz rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

17 Henryk Kowalewski rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

18 Marian Konkol rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

19 Maria Teresa Karłowicz odroczenie terminu spłaty zaległości podatkowej

20 Lidia Kramarewicz rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

21 Agencja Handlowo-Usługowa „ Targowiska i Hale” Sp. z o.o. odroczenie terminu spłaty zaległości podatkowej

22 „Bak” Sp. z o.o. odroczenie terminu spłaty zaległości i należności podatkowej oraz rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

23 Budomex Puza Sp. k. rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

24 GoldMedica Sp. z o.o. odroczenie terminu spłaty zaległości podatkowej

25 „Iryd” Sp. z o.o. rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

26 Justyna Łoboda dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

27 Grzegorz Kozioł dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

28 OHP Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

29 Jadwiga i Janusz Bitowscy rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

30 Agata i Daniel Dąbrowscy rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

31 Iwona Malinowska-Januszkiewicz rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

32 Bożena Matławska rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

33 Dorota i Marek Szczodruch rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

34 Stanisława Górska udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz rozłożenie pozostałej części opłaty na raty

35 Ewa Grzymkowska rozłożenie na raty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wraz z odsetkami

36 Wanda i Franciszek Kisieccy rozłożenie na raty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wraz z odsetkami

37 Marianna i Henryk Wyrostek rozłożenie na raty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wraz z odsetkami

38 Stefania Krynicka udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

39 Joanna i Mariusz Masiulaniec udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

40 Urszula Banc udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

41 Jacek Jankowski udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

42 Marianna Urynowicz udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

         
         
         

  SUMA UMORZEŃ: 99 921,95

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 30-05-2014 13:28:15
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 30-05-2014 13:28:15