Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2015 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – 2015 rok (art.37 pkt 2 lit.f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.- t.j. Dz.U. 2013. 885 ze zm.)
         
L.P. NAZWISKO I IMIĘ LUB NAZWA RODZAJ ULGI KWOTA UMORZENIA POWÓD UMORZENIA
1 Jankowski Jacek umorzenie 1 174,00 ważny interes podatnika
2 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umorzenie 222 338,00 ważny interes podatnika
3 Chilicki Marek rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej    
4 Jankowski Jacek rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej    
5 Szender Teresa odroczenie terminu płatności należności i zaległości podatkowej    
6 Galińska Ewelina rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej    
7 Choińska Halina rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej    
8 Budomex Puza Sp.Komandytowa rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej    
9 Unidrew Sp. z o.o. rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej    
10 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odroczenie terminu płatności należności podatkowej    
12 Jarzębowicz Franciszek umorzenie 750,00 ważny interes podatnika
13 Zaborowscy Marlena i Sylwester umorzenie 4 120,25 ważny interes podatnika
14 Rzędzian Urszula i Dariusz umorzenie 956,00 ważny interes podatnika
15 Pawlukanis Grzegorz umorzenie 1 029,00 ważny interes podatnika
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 31-05-2016 14:02:08