Zarządzenie nr 244/VI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 06-06-2019 7:22:13