Zarządzenie Nr 376/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 16.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na dzierżawę gruntu położonego przy ul. Kościuszki w Gołdapi, przeznaczonego pod skład opału.

Autor: Andrzej Skok
Data utworzenia: 17-10-2019 7:42:28