Zarządzenie Nr 141/III/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierowkupu prawa własności działki ewidencyjnej nr 2082 położonej na terenie Gminy Gołdap w obrębie ewidencyjnym 0002 Gołdap 2

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 13-11-2019 11:21:04