Zarządzenie nr 416/XI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego do właściciela i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 29-11-2019 14:10:44
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 03-12-2019 7:32:45