Zarządzenie Nr 426/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z 04.12.2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gołdap oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1960/83 położonej w obrębie 0002 Gołdap 2 na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w G

Autor: Andrzej Skok
Data utworzenia: 06-12-2019 10:27:33