Zarządzenie Nr 432/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania do korzystania mienia komunalnego Gminy Gołdap sołectwu Główka

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 13-12-2019 13:57:06
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 17-12-2019 13:34:49