Zarządzenie Nr 435/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Wydziale Finansów i Realizcji Budżetu Urzędu Miejskiego

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 17-12-2019 13:34:13