Zarządzenie Nr 452/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod uprawy rolne zieleń urządzoną.

Autor: Andrzej Skok
Data utworzenia: 23-12-2019 14:14:25