Zarządzenie nr 447/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Gołdap na nieruchomości będące własnością Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 23-12-2019 14:18:08