Zarządzenie nr 448/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 23-12-2019 14:21:11