Zarządzenie Nr 471/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych gminy

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 07-01-2020 14:36:17
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 23-01-2020 8:51:58