Zarządzenie Nr 496/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie listy projektów oraz terminu, sposobach i miejscach głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2020 rok

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 30-01-2020 10:06:19