Zarządzenie nr 499/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Kowalki nieruchomości położonej w obrębie 0016 Kowalki

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 31-01-2020 12:56:48