Zarządzenie nr 500/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Dzięgiele nieruchomości położonej w obrębie 0005 Dzięgiele

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 31-01-2020 12:59:22